Discy Latest Questions

Thái Vinh Lợi

Vào ngày 06/03/2021. Hai đại siêu thị lớn ở Trung Quốc là New World DaiMaRu và ShangHai Newword đã cho thử nghiệm việc thanh toán bằng tiền kỹ thuật số e-CNY. Được biết trước đó chính phủ Trung Quốc ...